ESKATOLOGIESE   EINDTYD  BYBEL INSTITUUT

EERSTE JAAR CURRICULUM

Professor Hannes Redelinghuys (Ph.d.). (Eskat.). Posnet Suite 42          E-pos adres:  eeebybelskool@gmail.comPrivaatsak X 504 Webtuiste:   www.2016newagebybel.co.za Sinoville Kantoor: 

(012) 543 0430 Pretoria          Sel. No:  083 540 8352           0129


Heil die leser.


Die jaar program is onder hewig aan verandering soos wat dit die Bybelskool geval.
Onder geen omstandighede sal u toegelaat word om met die 2de jaar kursus te begin, voordat u nie eers die 1 ste jaar se studies voltooi het nie.
Ons vertrou dat hierdie eerste jaar se studies vir u interessant en leersaam sal wees en u in staat sal stel om die beeldspraak in die Woord van God, te verstaan. Dit is vir ons uiters belangrik dat u, uself in hierdie kursusse sal meeleef en dat dit sal bydra tot u geestelike groei in die Here Jesus Christus en Sy verhouding tot u.
Dit staan u altyd vry om enige tyd in kantoorure ons te kontak sou u inligting wil bekom, of sou u enige probleme met die kursusse ondervind.


VIND AANGEHEG DIE EERSTE JAAR SE CURRICULUM.


1).  Inligtings lesing.  Wat is Eskatologie?  Wat beteken die woord Escalon? 
2).  Waarom het die boek Openbaring twee sleutels?
3).  Waaruit bestaan die twee sleutels?
4).  Wat is beeldspraak en waarom kom dit voor in die Woord van God?
5).  Die olyfboom, die wingerd tak en die vyeboom.
6).  God, roep Abraham.
7).  Die teken van die besnydenis.
8).  Die besnydenis deur die bloed van genade.
9).  Jeremia se profesieë aangaande die volk van Israel.
10).  Die eerste sleutel tot die boek Openbaring.
11).  Die vyf koninkryke wat die aarde sal beheer.
12 Die nuwe wêreldorde van die 21 ste eeu of selfs later.
13).  Die sesde koninkryk.
14).  Die twee voete en tien tone.
15).  Die Koninkryk wat God, ons Vader, self sal verwek.
16).  Die vier diere wat uit die see uitkom volgens die boek van Daniël.
17).  Die beeldspraak verwysend na water in die boeke van Daniël en Openbaring?
18).  Die gebed van Daniël/Die Sewentig sewetalle/Die Messias.
19).  Drie verskillende kalenders.
20).  Daniël die Gesalfde en die Vors.
21).  Daniël/Die laaste woorde/Die verseëlde woorde.
22).  Daniel 9 vers 27
23).  Daniel 12 vers 11
24).  Daniël 12 vers 12
25).  Daniel 12 vers 13
26).  Gaan die kerk deur die Groot Verdrukking?
27).  Daniel 12 vers 5 Wie is die man wat met linne beklee is?
28).  Die Engel Migael wys vir Daniël, God, severborgenheid.
29).  Die tyd van Vals Vrede.
30).  Wat beteken die 1335 dae van Daniël 12 vers 12?
31).  Die volk van Israel se wegraping.
32).  Die tyd van Jakob.
33).  Die oorblyfsel van die volk van Israel.
34).  Die Nuwe Testamentiese kerk van Jesus Christus.
35).  Die Escalon.
36).  Israel se oë is tans verblind.
37).  Die toekoms van Israel.
38).  Israel die olyfboom.
39).  God, se  verborgenheid.
40).  Die twee verbonde in een.
41).  Die finale verbond op aarde.
42).  Die Antichris sit in die tempel as God.
43).  Die wederkoms.
44).  Die verskyning.
45).  Die openbaring.
46).  22 x Skrif verwysings  wat die wederkoms van Jesus Christus vir Sy bruid bevestig.
47).  13 x Skrif verwysings wat die wegraping van die oorblyfsel van die volk van Israel sal bevestig.
48).  Matthéüs Hoofstuk 24 vers 1 tot 51
49).  Die Profetiese rede.
50).  Die begin van die smarte.
Dit mag gebeur dat minder of meer tyd op sekere van hierdie onderwerpe spandeer word, omdat ons geheel en al oop is vir die lyding van God, ons Vader, se  Heilige Gees.  Soos u reeds weet bestaan die             1 ste jaar se Curriculum uit 50 een uur lesings. Sou u hierdie eerste jaar se Curriculum voltooi het, sal u verseker in staat wees om ʼn geweldige hoeveelheid Eskatologiese en Eindtyd Profesieë en hulle betekenisse te verklaar, volgens die Woord van God, ons Vader.
As u enige vrae het, is u altyd welkom om ons in kantoorure te skakel en ons sal met graagte u wil assisteer.
Professor Hannes Redelinghuys (Ph.D.).(Eskat.).
Kantoor:  (012) 544 0430 of Sel: 083 540 8352 of e-posadres:  eeebybelskool@gmail.com

U kan die dokument hier aflaai in Word Of PDF As ook n aansoek dokument in Word Of PDF