|Web Inhoud||Boekwinkel||Lesings|

KONTAK BESONDERHEDE:
DIE EERSTE GEMEENTE VAN YAHVAHSHUA IN SUID AFRIKA (MONTANA PRETORIA)
Sou u enige Kommentaar wil laat, of meer Inligting wil bekom, Boeke of Bybels wil bestel; Stuur u inligting net na:
E-Pos: eeebybelskool@gmail.com of drhannesr@gmail.com

(27) 072 236 7124 (Pastoor Rika)
Whatsapp: Pastoor Rika Redelinghuys. (27) 072 236 7124
Vrede in die Mooi en Edel Naam van YAHVAHSHUA, ons Enigste Verlosser en Redder!
Professor Hannes Redelinghuys (Ph. D.).(Eskat.).(Calvary Univ.).(Kanada).

KONTAK BESONDERHEDE:
DIE EERSTE GEMEENTE VAN YAHVAHSHUA IN SUID AFRIKA (MONTANA PRETORIA)
Sou u enige Kommentaar wil laat, of meer Inligting wil bekom, Boeke of Bybels wil bestel; Stuur u inligting net na:

Sel no:(27) 072 236 7124 (Pastoor Rika)
Whatsapp: Pastoor Rika Redelinghuys. (27) 072 236 7124
Vrede in die Mooi en Edel Naam van YAHVAHSHUA, ons Enigste Verlosser en Redder!